Dopravní stavby

Rekonstrukce a výstavba komunikací, lesních a polních cest, chodníků, zpevněných odstavních ploch, parkovacích ploch, opěrné zdi.

Vodohospodářské stavby

Rekonstrukce a výstavba rybníků, vodních nádrží, retenčních nádrží, regulace potoků, kanalizačních přeložek, přípojek vodovodního řádu, zemědělských napajedel.

Vybavení a infrastruktura

Dětská hřiště, školní hřiště, multifunkční hřiště, jízdárenské plochy, zahrady a jiné okrasné a užitkové plochy, oplocení objektů.

Pozemní stavby

Rekonstrukce a výstavba rodinných dumů, bytových domů, bytových jader, altánů, pergol, zahradních domků. Rekonstrukce a výstavba průmyslových a zemědělských objektů (výrobní haly, statky a jiné zemědělské usedlosti).

Ekologické stavby

Silážní jámy, lapoly, poldry.