Cyklostezka Roudnice nad labem

... po
výstavba nové cyklostezky
... před
původní stav cyklostezky

Finanční náročnost: od 2 mil. výše

Cyklostezka Roudnice nad Labem

 Jedná se o cyklostezku s povrchem ze živičné směsi, podkladem ze štěrkopískového lože, zpevněného cementem a dvou vrstev štěrkodrti.

Tato část cyklostezky Libotenice – Hrobce – Židovice – Roudnice n. Labem zahrnuje pouze část situovanou na katastrálním území města Roudnice nad Labem. Celou svou délkou vede podél řeky Labe a plavební komory. Část tohoto úseku cyklostezky je veden po stávající cestě, jejímž podkladem je stará kamenná cesta. Tato cesta byla zachována jako zhutnění a podklad. Vlastní cyklostezka je navržena v šířce odpovídající prostorovému uspořádání stávající cesty mezi opěrnou zdí a pozemkem plavební komory.

Podél opěrné zdi drážního tělesa je umístěn odvodňovací žlab v celkové délce 76m. U pozemku, na kterém se nachází plavební komora, bylo vybudováno nové oplocení včetně podezdívky z tvárnic ztraceného bednění. 

Na straně svahu drážního tělesa v celé délce cyklostezky je položena chodníková obruba T8 s nášlapem 5 cm. Zároveň bylo provedeno odvodnění propustků drážního tělesa z lomového kamene skládaného do betonové lože.


cyklostezka Roudnice nad Labem
cyklostezka Roudnice nad Labem
cyklostezka Roudnice nad Labem
cyklostezka Roudnice nad Labem
« zpět na reference