Gabionová zeď Obchodní a logistické centrum Ústí nad Labem, velkoobchod Ptáček

... po
Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem
... před
Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem

Finanční náročnost: od 2 mil. výše

Gabionová zeď - Obchodní logistické centrum Ústí nad Labem

Stavba se prováděla v termínu kompletní rekonstrukce OLC za provozu v období 10/11 – 5/12.

Vybudování gabionových opěrných zdí předcházelo provedení zemních prací velkého rozsahu cca 5600m3 odkopu s odvozem částečně na deponii a částečně na určenou skládku.

Posléze založení zdi do vrstvy ze štěrkodrtě v mocnosti 0,6m. Gabionové zdi byly prováděny do podkovy podél celého prodejního dvora, po jednotlivých úrovních. Spodní koše měly dle PD šířku 2m a s každou úrovní se šířka ubírala.

V místě výronu stávající vody byla zeď protkána drenáží. Celá konstrukce byla po jednotlivých úrovních dosypána a dohutněna. Celková výška zdi v nejvyšším bodě dosahovala 7,5m. Kubatura konstrukce dosáhla úctyhodných 775m3.


Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem
Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem
Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem
Gabionová zeď OLC Ústí nad Labem
« zpět na reference