Multifunkční hřiště Jáchymov

... po
Multifunkční hřiště Jáchymov
... před
Multifunkční hřiště Jáchymov

Finanční náročnost: od 2 mil. výše

Multifunkční hřiště Jáchymov

Jedná se o realizaci nového multifunkčního hřiště rozdělené do několika stavebních částí.

Výstavba se skládala ze samotného sportovního hřiště, skladu sportovních potřeb, vstupních komunikací do areálu, veřejného osvětlení, gabionových zdí, odvodnění a zahradních prací.

Odvodnění pozemku se provádělo podélnou drenáží svedenou do stávající dešťové kanalizace.

Po veškerých odkopech zeminy se navezly konstrukční vrstvy ze štěrkodrtí, které se postupně hutnily. Následně se pokládala asfaltová vrstva, na kterou se umístil tartanový povrch s vybavením samotného hřiště.

Na závěr byly dokončeny přístupové komunikace, terénní úpravy včetně oplocení a zahradnických prací a sklad sportovních potřeb.


Multifunkční hřiště Jáchymov
Multifunkční hřiště Jáchymov
Multifunkční hřiště Jáchymov
Multifunkční hřiště Jáchymov
« zpět na reference