Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov

... po
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
... před
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov

Finanční náročnost: do 500 tis.

Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov

Na uvedené lokalitě se nacházejí 2 typy opěrných zdí. Opěrná zeď zajišťující svah pod komunikací a opěrná zeď zabezpečující vodorovné pohyby pojezdné plochy.

Opěrná zeď zajišťující svah byla v havarijním stavu a částečně samovolně zřícená.

Proběhla kompletní demolice a následná výstavba nové železobetonové opěrné zdi.

Demolice spočívala v odstranění stávajících kamenných a betonových zdí včetně plotů a zábradlí, odkopy části komunikace za zdí, svahu u komunikace a odkop zeminy pro provedení základů nové zdi.

Nová železobetonová zeď byla odvodněna odvodňovacími otvory o průměru 150 mm v osových vzdálenostech 2000 mm. Zeď byla zvýšena nad úroveň komunikace o 500 mm včetně nové železobetonové římsy. Do římsy bylo kotveno nové ocelové oplocení ( ocelové sloupky + dřevěná výplň ) do výšky 1200 mm.

Zároveň probíhaly doprovodné práce – doplnění pojízdné vrstvy komunikace živicí na štěrkový podsyp. 

Živičný povrch byl vyspárován směrem od opěrné zdi.


Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
Opěrná zeď Malá Žižkova Jáchymov
« zpět na reference