Rodinný dům v Karlovarském kraji

... po
novostavba Karlovarský kraj
... před
původní stavba před demolicí

Finanční náročnost: od 2 mil. výše

RD Karlovarský kraj

Na pozemku se nacházel starší, neudržovaný dům o ploše 400m2, vystavěný z kamenného a cihlového zdiva. Kolem domu se nacházely přístřešky ze dřeva a zděná dílna.

Tyto objekty včetně domu byly zdemolovány. Stavební suť byla odvezena na skládku. Poté se svažitý pozemek urovnával na potřebnou niveletu.

Původní dům byl z poloviny plochy podsklepený. Sklep si přál objednatel zachovat.

Na sklepní části byla tedy založena polovina základové desky a druhá polovina zákl. desky zasahovala do svahovitého terénu.

Nový rodinný dům je o rozměrech 300m2, je vystavěn z tepelně izolačních tvárnic.

Kvůli převýšení terénu byla kolem domu vystavěna opěrná zeď z žulových kamenů, k RD byla založena nová příjezdová cesta z asfaltového koberce. 

Na pozemku také proběhla částečná výstavba venkovního bazénu, který je umístěný na terase v zadní části domu a zahradní domek, umístěný v zadní části pozemku.


opěrné zdi na pozemku
okrasné zdivo ze žuly
rodinný dům
rodinný dům
« zpět na reference