Stavební úpravy Kaple sv. Jana Nepomuckého v Jáchymově

... po
Kaple sv. Jana Nepomuckého Jáchymov
... před
Kaple sv. Jana Nepomuckého Jáchymov

Finanční náročnost: do 500 tis.

Kaple sv. Jana Nepomuckého Jáchymov

Vrcholně barokní kaple z roku 1734 se nachází na Jánském vrchu v severovýchodním svahu nad městem Jáchymov. V letech 1838 – 1839 byl ke kapli přistavěn dnes již neexistující rozlehlý dům.

Po roce 1945 přestala být kaple udržována.

Naše firma na této památce prováděla kompletní rekonstrukci vnějšího pláště.

Rekonstrukce spočívala v oškrábání starých barevných nátěrů, opravě jádrových omítek. Na celém povrchu stavby se nanášel nový štuk a nátěr stěn vápennou barvou.

Proběhla kompletní oprava římsy, oprava a nátěr oken. Původní výplň oken byla nahrazena čirými skly. Byly vsazeny nové ochranné mříže.

 

Na závěr proběhla oprava vstupních dveří.


Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Nepomuckého Jáchymov
« zpět na reference