Dopravní stavby

Rekonstrukce a výstavba komunikací, lesních a polních cest, chodníků, zpevněných odstavních ploch, parkovacích ploch, opěrné zdi.

Dětská hřiště, školní hřiště, multifunkční hřiště, jízdárenské plochy, zahrady a jiné okrasné a užitkové plochy, oplocení objektů.

Rekonstrukce a výstavba rodinných dumů, bytových domů, bytových jader, altánů, pergol, zahradních domků. Rekonstrukce a výstavba průmyslových a zemědělských objektů (výrobní haly, statky a jiné zemědělské usedlosti).