CPS Sokolov - Rekonstrukce vnitřních prostor

Typ reference
Pozemní stavby

Při realizaci díla došlo k rekonstrukci vnitřních prostor CPS HZS KK Sokolov.

Rekonstrukce spočívala v dispoziční úpravě pohotovostní ložnice, kde z její části je vybudována relaxační místnost s whirpoolem a saunou.

Dále byly provedeny nové povrchové úpravy stěn, stropů, podlah, zmenšení počtu sanity, nové obklady a dlažby,

výměna dveří včetně zárubní a s tím související úprava instalačních rozvodů, výměna radiátorů, nová el. instalace NN, úprava rozvodů ZTI.

Na základě provedených prací a dokladů k použitým materiálům je možno kostatovat, že stavba je provedena v souladu s požadavky objednatele a její vlastnosti odpovídají požadavkům příslušných ČSN.

Zpět na seznam referencí