Přestavba holobytů, výstavba oplocení a parkových ploch Vintířov