Provozní areál - přístavba skladů

Typ reference
Pozemní stavby
Finanční náročnost
Do 2 mil.
Rok stavby
2016

Při realizaci díla došlo k výstavbě skladů ke stávájícímu objektu.

Na stavební ploše došlo ke skrytí ornice v rozsahu hloubení základů a plochy přístavby.

Základové pasy a deska byly betonovány železobetonem C 20/25.

K založení nosných stěn došlo po provedení souvislé hydroizolace. Použitý materiál - HELUZ tl. 200 mm.

Nosný prvek střechy tvoří svislý profil HEB 100, založený na stávajících základech v osách stávajících sloupů a u okrajů přístavby.

Fasáda objektu je tvořena fasádními deskami polystyrenu a tenkovrstvou probarvenou omítkou.

Vnitřní stěny, příčky a stropy jsou tvořeny hladkou vnitřní štukovou omítkou.

Výplně otvorů jsou plastové, zasklené izolačním dvojsklem. Vstupní dveře jsou ocelové dvouplášťové.

Podlaha a stěny jsou proti zemní vlhkosti chráněny hydroizolací z nastavitelných pásů z modifikovaného asf. Elastek 40 special mineral.

Podlaha je zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 S v tl. 120 mm.

Zpět na seznam referencí