Radnice v Jáchymově - částečná rekonstrukce vnitřních prostor

Typ reference
Pozemní stavby

Radnice města Jáchymov, původně dům Jeronýma Šlika z let 1540 - 44, prošla přestavbami v druhé polovině 18. stol. a začátkem 20. stol. byla zvýšena o jedno patro. Budova má mohutná sklepení a nádherně klenuté přízemní místnosti. Vzácnou kamenickou prací je vstupní portál. Na zdi věže nad portálem je znak města se sv. Jáchymem a sv. Annou.

V roce 2013 naše společnost získala zakázku na částečnou rekonstrukci této Radnice, rozdělenou na dvě etapy.

V I. Etapě byla provedena rekonstrukce sálů a sociálního zařízení.

Stávající konstrukce složené z cihelného zdiva byly z části očištěny a z části vybourány.

Původní podlahy byly vybourány včetně konstrukčních vrstev. Nové podlahy jsou ve složení: kamenivo ( násyp ), kari sítě (výstuž), betonová mazanina. Jako finální vrstvu podlah si objednatel vybral čedičovou dlažbu se spárováním.

Na stropech budovy jsou historické klenby, které byly rekonstruovány do původního stavu.

Při odstranění jedné z příček byla odhalena původní historická kamenná zeď, která byla důkladně očištěna, následně vyspárována přírodním materiálem a celá impregnována speciálním nátěrem.

Dnes tato stěna tvoří dominantní prvek v místnosti.

Ve všech místnostech byla na stěny zvolena bílá výmalba.

Dále byly instalovány nové radiátory včetně rozvodů. Proběhla nová elektroinstalace včetně stropních i podlahových svítidel a zprovoznění datové sítě.

Tato budova je dnes sídlem Městského úřadu, knihovny a infocentra města Jáchymov.

Zpět na seznam referencí