Rekonstrukce lesní cesty LC Slepá

Typ reference
Dopravní stavby

Při realizaci díla došlo k rekonstrukci lesní cesty v celkové délce 920 m.

Proběhla úprava šířkového uspořádání a úprava směrového a výškového vedení trasy.

Rekonstrukce dále spočívala v pročištění příkopů, obnově trubních propustků, svahování terénu podél LC. Vtokové i výtokové čelo propustků bylo provedeno obkladem z lomového kamene a dno příkopu bylo zpevněno dlažbou, uloženou do betonu, která je ukončena příčným prahem vysypaným z lomového kamene.

Na stavbě bylo osazeno 24 ocelových svodnic, které jsou napojeny do zasakovacích rýh z hrubého kameniva.

Konstrukci vozovky tvoří mechanicky zpevněné kamenivo MZK 180 mm a štěrkodrť ŠDb 200 mm.

Rekonstrukce byla provedena v rozsahu požadovaném objednatelem a platných ČSN.

Zpět na seznam referencí