Rekonstrukce schodiště v Ondříčkově ulici v Karlových Varech

Typ reference
Dopravní stavby
Finanční náročnost
Do 2 mil.
Rok stavby
2016

V rámci plnění díla byla provedena kompletní rekonstrukce stávajícího schodiště  v Karlových Varech, které propojuje chodníky  v ul. Ondříčkova včetně rampy k chodníku v ul. Bezručova ve směru ke Krajské nemocnici v ulici Americká.

Rekonstrukce spočívala v odstranění stávajícího ocelového zábradlí, římsové zídky do úrovně vetknutých schodišťových stupňů.

Jednotlivé kamenné schodišťové stupně byly rozebrány a odborně repasovány do původního stavu, poté byly opět vráceny na původní místo.

Schodiště je nyní vybaveno oboustranným ocelovým zábradlím v celkové výšce 1,1 m.

Odvodnění, které u původního schodiště nebylo zřízeno, se nyní nachází v okrajích podest, kde jsou umístěny odvodňovací žlábky.

Zpět na seznam referencí